PRIVACYVERKLARING JOBFIT MASSAGE

Door gebruik te maken van deze website verwerkt Jobfit Massage uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens Jobfit Massage verwerkt en hoe deze gegevens worden verwerkt. Ook ziet u wat uw rechten zijn, hoe lang Jobfit Massage uw gegevens bewaart en wie toegang heeft tot deze data.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Jobfit Massage verwerkt persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan Jobfit Massage verstrekt. Jobfit Massage verwerkt o.a. de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • IBAN-nummer;
 • klant-/offerte-/opdrachtnummer;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website.

Jobfit Massage verwerkt deze persoonsgegevens omdat u deze op eigen initiatief heeft verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan Jobfit Massage kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Ook verzamelt Jobfit Massage persoonsgegevens als u de website bezoekt en het contactformulier op de website invult.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Jobfit Massage verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van de diensten;
 • om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening;
 • voor marketing- en communicatie activiteiten;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtinge

Op basis van welke juridische gronden worden de gegevens verwerkt?

Jobfit Massage verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 2. de uitvoering van een overeenkomst;
 3. uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 4. een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden de persoonsgegeven bewaard?

Jobfit Massage bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Levering dienst: Wanneer u een dienst bij Jobfit Massage afneemt, dan worden de volgende gegevens verwerkt: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en gegevens van het apparaat vanwaar het verzoek is geplaatst. Bent u een bedrijf? Dan verwerkt Jobfit Massage ook uw KvK-nummer, BTW-nummer en bedrijfsnaam. Jobfit Massage verwerkt deze gegevens om de diensten te kunnen leveren. Deze gegevens worden na het uitvoeren van de overeenkomst verwijderd, tenzij deze gegevens op basis van een wettelijke verplichting gedurende een bepaald termijn bewaard dienen te worden.

Betalingen: Zodra een factuur moet worden verzonden, verwerkt Jobfit Massage: uw voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en het opgegeven IBAN-nummer, BIC nummer en de naam van uw bank. Deze gegevens moet Jobfit Massage op basis van een wettelijke verplichting minimaal zeven jaar bewaren.

Contactformulier: Heeft u contact met Jobfit Massage opgenomen via het contactformulier, e-mail, telefoon of whatsapp, dan verwerkt Jobfit Massage de gegevens die u heeft verstrekt. Jobfit Massage verwerkt deze gegevens om te kunnen reageren. Deze gegevens bewaart Jobfit Massage in ieder geval vijf jaren, zodat op een later moment duidelijk is waarover is gesproken.

Worden de persoonsgegevens ook gedeeld?

Jobfit Massage verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Jobfit Massage geeft uw persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor de dienstverlening. Partijen die toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens Jobfit Massage en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van Jobfit Massage uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zal Jobfit Massage u hierover informeren.

Worden er ook cookies geplaatst?

Op de website maakt Jobfit Massage gebruik van cookies. Dit zijn kleine gegevensbestanden die door uw bezoek aan de website op uw telefoon/laptop worden geplaatst. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer of uw opgeslagen bestanden. Het staat u vrij om het gebruik van bepaalde cookies weigeren door in uw telefoon/laptop/desktop de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Jobfit Massage wijst u er wel op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer: https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/kan-ik-altijd-cookies-uitzetten.

Social media

obfit Massage maakt gebruik van verschillende social media kanalen om de diensten aan te bieden. Lees de Privacyverklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse mogelijk maken van de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Voor meer informatie verwijst Jobfit Massage u naar de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Wie is verantwoordelijk voor andere webpagina’s?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met deze website zijn verbonden. Jobfit Massage kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Jobfit Massage houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.

Wat zijn uw rechten?

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kunt u altijd contact met Jobfit Massage opnemen. Daarnaast heeft u op grond van de AVG een aantal rechten. U kunt Jobfit Massage verzoeken om:

 • uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor Jobfit Massage aan uw verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Jobfit Massage zal u hiervan op de hoogte stellen.

Als u gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kan Jobfit Massage vragen om een identificatie om misbruik te voorkomen.

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over de verwerking van uw persoonsgegevens? Jobfit Massage helpt u graag verder. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beschermd.

Jobfit Massage doet er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene privacy wet- en regelgeving te beveiligen. Persoonsgegevens beveiligt Jobfit Massage door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doet Jobfit Massage hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, wordt u ook op de hoogte gesteld.

Waar staat de huidige privacyverklaring?

Jobfit Massage kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in de privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Door onderaan deze pagina te kijken naar de effectieve datum van de huidige privacyverklaring, kunt u zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u een vraag?

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Jobfit Massage helpt u graag verder, dus u kunt altijd contact met Jobfit Massage opnemen door te mailen naar: info@jobfitmassage.nl.

Deze privacyverklaring is in juni 2021 vastgesteld.

Jobfit Massage logo
Haal het beste uit je werkdag
Stoelmassage door Warner Hopman
info@jobfitmassage.nl
06-40626445
KvK.nr.: 62171844
Contact
Top